ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

July 18, 2018

แนะนำบุคลากรคนใหม่ปรจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

November 2, 2017

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

September 3, 2016

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41338