การประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ST1-217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SCIandTECH.RMUTT&set=a.3083540398421704

Comments are closed.