กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สตรีนครสวรรค์
January 14, 2020
การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ
January 21, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2549992368443179&ref=page_internal

Comments are closed.