กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย

(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้
1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)  ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดาวน์โหลด)

3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ ทาง website https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

4.ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน
ที่อยู่ : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร สวท. 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
(งานกองทุนกู้ยืม)

ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2564

**หลังจากได้รับเอกสารกู้ยืมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลการตรวจสอบเอกสาร
และแจ้งรายละเอียดต่างๆ ไปทาง e-mail ของนักศึกษา**
(ตาม e-mail ที่นักศึกษาแจ้งข้อมูลไว้ในแบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน)
ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมให้ครบถ้วนสมบูรณ์หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684
*** นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 ก่อน***

NameSizeHits
NameSizeHits
ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม1.5 MiB85
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินและการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่น2.0 MiB63

Comments are closed.