ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

June 19, 2021

แบบลงทะเบียนการใช้งาน E-mail RMUTT และ คู่มือการใช้งาน Office 365 & Microsoft Teams ในการ Work from Home

แบบลงทะเบียนการใช้งานอีเมล RMUTT สำหรับการทำงานได้ร่วมกันแบบออนไลน์เพียงเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย @rmutt.ac.th หรือ @mail.rmutt.ac.th หากท่านต้องการสมัครเข้าใช้งาน หรือต้องการรีเซ้ตรหัสผ่าน ท่านสามารถ  คลิกที่นี่ คู่มือการใช้งาน Office 365 อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งาน  Office 365 เพื่อการศึกษาและ Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint รวมถึงบริการ  OneDrive  พื้นที่เก็บข้อมูลบน คลาวด์สูงสุด  1TB  สำหรับแต่ละบัญชีและตอนนี้ยังรวม ถึงไมโครซอฟท์ทีม ที่สามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมเครื่องมืออื่นๆ  เข้าสู่ระบบได้ที่  https://www.office.com/  โดยใช้บัญชีเมล @rmutt.ac.th หรือ […]
June 18, 2021

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมี ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก จากสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมสถานการณ์และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว ลดปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา […]
June 18, 2021

กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบสุดท้าย

(สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้1. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน (ดาวน์โหลด)  ปริ้น 1 ฉบับ กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 2. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดาวน์โหลด) 3. ยื่นคำขอกู้ยืม ผ่านแอพกยศ.connect หรือ ทาง website https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login 4.ให้นักศึกษานำเอกสารแนบทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชนที่อยู่ : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคาร สวท. 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110(งานกองทุนกู้ยืม) […]
May 17, 2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 และประจำปีการศึกษา 2563

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนที่ขอจบ 21,316 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 รวม 5 วัน และประจำปีการศึกษา 2563 […]
April 26, 2021

ช่องทางการติดต่อสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงปิดทำการจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

April 26, 2021

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

April 16, 2021

ประกาศ แนวปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 (COVID-19) ระลอกสามในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564 -30 เมษายน 2564

January 15, 2021

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/64 ป.โท – ป.เอก

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/64 ป.โท – ป.เอกรับสมัคร บัดนี้-10 มีนาคม 2564 ทาง www.grad.rmutt.ac.th
December 15, 2020

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 TCAS’64

ด่วน ๆ ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564TCAS’64 (คุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 1 portfolioเปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-549-3690-2 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th
December 4, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.) และ โควตา MOU1 (ม.6/ปวส./ปวช.) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 โควตา Portfolio (ปวช./ปวส.) และ โควตา MOU1 […]