กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2530515423724207&ref=page_internal

Comments are closed.