ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

คณบดีให้คำแนะนำนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เป็นตัวแทนในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยฯ
December 2, 2019
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์
December 9, 2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกทุนเพชรราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.