รอบรั้ว Com Tech

January 30, 2020

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม​ 2563 เวลา ณ​ ห้องประชุม​ ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ๖​ รอบ​ พระชนมพรรษา
January 15, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2549992368443179&ref=page_internal
January 14, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สตรีนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2549988168443599&ref=page_internal
January 8, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
January 7, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี
January 4, 2020

กิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2530515423724207&ref=page_internal
December 27, 2019

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แด่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก ฯลฯ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95527
December 27, 2019

ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ อาคารยิมเนเซียม มทร.ธัญบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95323
December 25, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95652
December 24, 2019

งานเลี้ยงปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี 2563 ให้กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และสร้างแรงบรรดาลใจในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมงานและให้โอวาทแก่บุคลากรของคณะฯ ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ […]
December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เฉพาะนักศึกษาที่ส่งแบบยืนยันการเบิกเงิน ภาคเรียนที่ 2/2564 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 1  (ถ้าไม่มีรายชื่อให้รอประกาศครั้งที่ 2) ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 ธันวาคม 2564) ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2564 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565
December 21, 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (กลุ่ม ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ) รอบสอบตรง รับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 549 3613 – 15 หรือ ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20
December 21, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ในการนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ ส่งมอบเอกสารกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)วิสัยทัศน์ การนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย และกลยุทธ์/วิธีการ […]
December 19, 2021

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)