รอบรั้ว Com Tech

December 20, 2019

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95182
December 20, 2019

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ  โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/95283
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสามโคก

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามโคก ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนวัดเขียนเขต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรของคณะฯ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94800
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94809
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94818
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94847
December 17, 2019

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94881
December 16, 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94620
December 12, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94462
December 19, 2021

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2564

December 19, 2021

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และนายปองชัย ปานศิริ  ประธานวิสาหกิจชุมชนธรรมรักษ์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ  นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภา มทร.ธัญบุรี และหม่อมหลวงสิริณ รองทรง ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท กรีนแลนด์ จำกัด และบริษัท บารามี แลบอราทอรีส์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน  […]
December 19, 2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับดี เหรียญทอง

November 23, 2021

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ระบบ TCAS TCAS 1 Portfolio

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 TCAS’65 (คุณวุฒิ ม.6) รอบที่ 1 portfolio สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-549-3690-2 หรือ www.oreg.rmutt.ac.th ปฏิทิน TCAS65 มทร.ธัญบุรี คุณสมบัตรผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ม.6 สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 […]