นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์จะขอเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)
January 20, 2022
ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตอบแบบสำรวจการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
February 3, 2022
Show all

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์จะขอเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ประสงค์จะขอเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

# วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

# วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

# วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

# วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ระหว่าง 09.00 – 13.00 น.**กรุณาแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

# สิ่งที่ต้องเตรียม

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.ปากกาส่วนตัว

Comments are closed.