การจัดปฐมนิเทศออนไลน์(เก็บตก) ปีการศึกษา 2564
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าปฐมนิเทศในรอบแรกและเพิ่มเติม

1.เข้าใช้งานกิจกรรมปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม dlearn

2. สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง
2.1 นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ผ่าน Program dLearn โดย login ด้วยรหัสนักศึกษาไม่ใส่(-)
password : 6 ตัวท้ายรหัสบัตรประชาชน
2.2  dlearn.rmutt.ac.th สำหรับใช้งานผ่านเว็บไซต์

Comments are closed.