การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้ายประจำปีการศึกษา 2564

Comments are closed.