รอบรั้ว Com Tech

May 10, 2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS3, TCAS4 (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

TCAS3 Admission คลิก สมัครสอบ (วันที่ 7 – 13 พ.ค. 65) โปรดศึกษาระเบียบการก่อนคลิกสมัครสอบ กำหนดการ 7-13 พ.ค. 66 รับสมัคร 20 พ.ค. ประกาศผล 1 (ทปอ.) 20-21 พ.ค. ยื่นยันสิทธิ์ 26 พ.ค. ประกาศผล […]