ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี”

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับใบประกาศนียบัตรในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ”
December 21, 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน Open House และ TOT Hackathon 2019
December 24, 2018
Show all

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดี”

Comments are closed.