นางสาวณิรัตน์ชา สุขเกษม และนางสาวนนทิยา เมืองรมย์ ได้จัดทํา แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉิน จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันอาชญากรรมนั้นมีแนวโน้มการเกิดในอัตราที่ค่อนข้างสูง ทำให้จำนวนการแจ้งเหตุผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในหลายสถานการณ์ผู้ประสบเหตุอาจจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่จากปัญหาดังกล่าวจึงอาจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิตจากการตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ หรือการแจ้งเหตุบางรายการอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนมากจนทำให้ผู้ร้องขอไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของตนเองได้ทั้งหมดนอกจากนี้การเข้าถึงตำแหน่งหรือสถานที่เกิดเหตุนั้นยังเป็นไปได้ยาก เมื่อข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกแจ้งส่งผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความ ซึ่งบ่อยครั้งก็ไม่ชัดเจนมากพอที่จะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างทันที
แอปพลิเคชันขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุฉุกเฉินจึงพัฒนาขึ้นสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนโดยใช้เสียงจากปุ่ม SOS เพื่อให้เกิดความสนใจจากผู้คนรอบข้างและได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเหตุอื่นๆไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับส่งที่อยู่ปัจจุบันของผู้ประสบเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังสถานที่เกิดเหตุได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ดูโปรเจคอื่น คลิก

Comments are closed.