รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94818
December 17, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94847
December 17, 2019

คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และพิธีมอบไท และตุ้งติ้ง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94881
December 16, 2019

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562

พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94620
December 12, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94462
December 11, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94416
December 11, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา”

อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนพระพุทธบาท”พลานุกูลวิทยา” จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94434
December 11, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และทีมงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ในกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94448
December 9, 2019

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13 เพื่อแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คลอง 13
December 9, 2019

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/94417