เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)
ปิดรับแลกชั่วโมง กล่องนม ขวดผลาสติก (1ส)
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
และจะเปิดรับเพื่อแลกสะสมชั่วโมงอีกครั้งใน เดือนสิงหาคม 2566
กรณี นักศึกษาที่ได้เคยสะสมและฝากชั่วโมงไว้แล้วยังสามารถมารับใบชั่วโมงจิตอาสาได้ปกติที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ในวันเวลาราชการ
ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2549 3698

Comments are closed.