กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS3, TCAS4 (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)
May 10, 2023
ประกาศ เรื่อง การรับแลกกล่องนม ขวดพลาสติก (1ส)
May 10, 2023
Show all

กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมให้ดำเนินการดังนี้

  1. เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นกู้ (ดูรายละเอียด)
  2. ยื่นคำขอกู้ยืมผ่าน แอพกยศ.connect หรือ ทาง www.studentloan.or.th (ตัวอย่างการยื่นคำขอกู้ยืม)
  3. นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนจองคิว
  4. ลงทะเบียนจองคิว (click)

(ระบบจองคิว จะเปิดระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2566)

  1. ให้นักศึกษานำเอกสารประกอบการขอกู้ยืมทั้งหมด มาส่งที่ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา ตามวันที่จองคิวไว้

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารและยื่นคำขอกู้ยืมผ่านระบบของกยศ.ให้เรียบร้อย

หากนักศึกษายังไม่พร้อมให้รอรอบต่อไป

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02 549 3674, 02 549 3684

*** นักศึกษาต้องสำรองจ่ายค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ก่อน หากได้รับอนุมัติให้กู้ยืม

และนักศึกษาดำเนินการตามกระบวนการของกองทุน กยศ.เสร็จสิ้นแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้***

Comments are closed.