รอบรั้ว Com Tech

รอบรั้ว Com Tech

February 15, 2020

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะกำรเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา และคุณไพบูลย์ […]
February 14, 2020

การประชุมเชิญปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ดร. พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะ เพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2614586275317121&ref=page_internal
February 12, 2020

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
February 6, 2020

การบรรยายหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร (ตัวแทนสิทธิบัตรเลขที่ 2262) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก […]
January 31, 2020

กิจกรรม​ Science​ RMUTT​ Roadshow​ 2020 ณ​ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ จัดกิจกรรม​ Science​ RMUTT​ Roadshow​ 2020​ เพื่อแนะนำหลักสูตร​ และแนะแนวการศึกษาให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​ ในวันที่​ 31 มกราคม​ 2563​ ณ​ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
January 30, 2020

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 มกราคม​ 2563 เวลา ณ​ ห้องประชุม​ ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ ๖​ รอบ​ พระชนมพรรษา
January 15, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สมุทรปราการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2549992368443179&ref=page_internal
January 14, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” รร.สตรีนครสวรรค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาพเพิ่มเติม: https://web.facebook.com/pg/SCIandTECH.RMUTT/photos/?tab=album&album_id=2549988168443599&ref=page_internal
January 8, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
January 7, 2020

กิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินกิจกรรม “Science RMUTT Roadshow 2020” เพื่อแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา จังหวัดปทุมธานี